Generalforsamling

Kære Medlemmer

Bestyrelsen inviterer hermed til generalforsamling

Tirsdag d 26. januar kl 19.00 i Det Tyske Bibliotek (Deutsche Bücherei), Popsensgade 6, Tønder.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens årsberetning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse af budgetforslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  (Suppleanter vælges for 1 år.)
 8. Valg af 2 revisorer. (Vælges for
  2 år på skift.)
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, er stemmeberettigede.

Så er det tid for kontingent 2016
Voksne 150 kr
Børn 50 kr
Sydbanken 7970-1250809

Vel mødt.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Klubben. Bogmærk permalinket.